Regulamin

 

Sprzedającym jest spółka STARKL zahradník z siedzibą w Czechach, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078804. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 20000 PLN w całości opłacony, zarejestrowana pod numerem NIP: 5263027217, CZ18622275 Regon: 010710656 zwana także zamiennie „Usługodawcą”. 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu infolinii konsumenckiej: 00 800 420 12 16 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: ogrod@starkl.pl

 

§ 1 Definicje

1.

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2.

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3.

Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. 

4.

Produkt (asortyment, artykuł, towar) – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy i Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

6.

Sklep Internetowy Starkl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.starkl.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar. 

7.

Strona – Usługodawca (Sklep, Sprzedający) i Klient.

8.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.starkl.pl

9.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.

Sklep internetowy www.starkl.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.starkl.pl są oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.

Usługodawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5.

Obrazki przy opisie i cenie towaru przedstawiają zdjęcia dorosłych roślin. Sklep oferuje ich sadzonki.

 

§ 3 Składanie zamówień

1.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.starkl.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

3.

Poprzez stronę internetową lub drogą e-mailową zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w sezonie. Składanie zamówień drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

5.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.

W trakcie składania Zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na adres e-mail podany w formularzu zamówieniowym z informacją dot. samego zamówienia.

9.

Sezony wysyłkowe przebiegają 2 x w roku, zawsze w czasie, który odpowiada zarówno możliwościom przewozu żywych roślin, jak i ich wysadzeniu. 

Zamówienia w sezonie jesiennym przyjmujemy od końca lipca/początku sierpnia, rozsyłanie zamówionych roślin jest możliwe według konkretnych gatunków od połowy września. 

Zamówienia w sezonie wiosennym przyjmujemy od stycznia do pierwszych tygodni maja, wysyłanie zamówionych roślin w zależności od konkretnych gatunków od drugiej połowy marca do połowy maja.  

10.  

Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień na nasiona. NIE MOŻNA łączyć zamówień, w których kolejne dotyczy akcji promocyjnej/zniżki.

 

§ 4 Koszty i terminy wysyłki

1.

Towar dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą emailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.

Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej GLS. Klient nie może wyznaczać godzin doręczenia przesyłki. Opłata za dostarczenie przesyłki wynosi  14,50 zł bez względu na wielkość, wagę i wartość paczki. (Opłata za dostarczenie przesyłki z nasionami wynosi 11,50 zł). 

3.

Rośliny dostarczamy w czasie najbardziej odpowiednim dla okresu sadzenia:

Sezon wiosenny:

od lutego - nasiona zaczniemy wysyłać w czasie, w ktorym nie zagrażają już największe przymrozki
(Zamówione nasiona będą wysłane w oddzielnej przesyłce. Nasiona wysyłane są z innych hal ekspedycyjnych i dlatego z powodów technicznych nie można ich wysłać razem z innymi zamówionymi artykułami.)
od ok. 15 marca do ok. 20 maja - rośliny cebulowe, rośliny trwałe, róże, krzewy i drzewa owocowe, krzewy ozdobne i okrywowe, iglaki, rośliny pnące, żywopłoty
od ok. kwietnia do ok. 20 maja - rośliny balkonowe, pojemnikowe i pokojowe

Sezon jesienny:

od ok. połowy września - rośliny cebulowe, rośliny w doniczkach, truskawki
od ok. października - rośliny sadzone w gruncie, róże, drzewa i krzewy owocowe, sadzonki żywopłotów, rośliny pnące (dokładny termin zależy od aktualnych warunków klimatycznych, rośliny z nagimi korzeniami można wysyłać w stadium okresu wegetacyjnego)
od końca października - winorośle i część drzew owocowych

Rośliny wysyłamy z reguły w jednej przesyłce (nasiona osobno), tzn. w czasie, w którym całość zamówienia będzie możliwa do zrealizowania. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przesyłka może być rozdzielona np. z powodu większej ilości artykułów. W takim przypadku w pierwszej kolejności wysyłane są rośliny, które można doręczyć wcześniej. Opłata transportowa naliczana jest tylko jednokrotnie.
 
Na Waszą prośbę zamówienie może zostać rozdzielone na dwie lub więcej przesyłek. Rośliny, które można wysłać wcześniej mogą zostać rozdzielone do kilku przesyłek (prośbę należy wpisać do pola z informacją dla sklepu podczas wypełniania formularzu zamówieniowego lub poinformować nas poprzez email: ogrod@starkl.pl ). Do każdej kolejnej, rozdzielonej przesyłki zostanie doliczona opłata transportowa w wysokości 7,2 zł (w przypadku pierwszej paczki opłata ta wynosi 14,50 zł).

W przypadku sprzedaży nasion obowiązują inne, oddzielne warunki realizacji zamówień i dostawy artykułów. Zamówione nasiona wysyłane zostaną w oddzielnej przesyłce (nie można dołączać innych artykułów do paczki z nasionami). O wysłaniu tej przesyłki zostaniecie poinformowani osobną wiadomością e-mail lub sms.
 
Wysyłanie roślinnego materiału żywego przeprowadza się zawsze na podstawie aktualnych warunków klimatycznych odpowiadającym możliwości bezpiecznego transportu, z tego powodu rośliny można wysyłać tylko kilka tygodni w roku. 

Charakter oferowanych artykułów nie pozwala zagwarantować doręczenie w konkretnym terminie lub określonym czasie co jest związane z możliwością wysłania konkretnych zamówionych artykułów (przykład: zamówienie z lutego zawierające m.in. pelargonie będzie wyekspediowane w kwietniu, kiedy to można już wysyłać ten asortyment).  

Niezależnie od terminu dostępności podanego w opisie produktu sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia wysyłek w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

4. Oferta ważna jest aż do wyczerpania zasobów.

 

§ 5 Płatności i odbiór towaru

1. 

Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę. 

2. 

Płatność za zamówiony towar może nastąpić wyłącznie za pobraniem (przy odbiorze towaru).

3.

Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Zamówienia, w których znajdują się artykuły dostępne w magazynach realizowane są podczas sezonu w ciągu 7 dni roboczych.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

2.

Sprzedawca, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w formie wiadomości email, telefonicznie lub pisemnie (podstawa prawna: art. 395. § 1 Kodeksu cywilnego) w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy.

3. 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. 

4.

Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar usługodawcy niezwłocznie, najpóźniej jednak 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5.

Koszt odesłania towaru do sklepu w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi kupujący (podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).

6.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7.

W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, wówczas Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto bankowe Klienta.

 

§ 7 Procedura reklamacji

1.

Wszystkie produkty posiadają 6-miesięczną gwarancję na przyjęcie/ukorzenienie się roślin (podstawa prawna: art. 577 § 4 i 581 Kodeksu Cywilnego)

2.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wpłynięcia reklamacji. 

3.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy odesłać na koszt Usługodawcy. 

4.

Wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

5.

Sklep zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru lub do wymiany na inny w identycznej cenie za zgodą Klienta, ewentualnie do zwrotu wartości reklamowanego artykułu na wskazane przez Klienta konto bankowe. 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych do ich poprawiania oraz usuwania. Dane przekazywane są dobrowolnie.

3.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Starkl zahradnik spol. s r.o.  i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym ma prawo przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia. Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu oraz przetwarzanie przez sklep oraz Opineo Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

2.

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

3.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.