Aktualnie znajdujesz się w sklepie internetowym dla klientów z:   Polski.

Wprowadź numer artykułu, wybierz ilość i włóż do koszyka:
Importuj numery artykułów
-+
ZAKRES ARTYKUŁÓW
ZAKRES ARTYKUŁÓW
Ogrodnik z Austrii | STARKL E-SKLEP (https://www.starkl.pl/)

Obowiązek fitosanitarny

STARKL ogrodnik wypełnia obowiązek rejestracyjny do celów fitosanitarnych, mający zastosowanie dla internetowych sprzedawców roślin, produktów roślinnych i innych podlegających przepisom fitosanitarnym. Jednocześnie wypełnia obowiązek zakupu towarów regulowanych w obrocie internetowym (umowy zawierane na odległość) z paszportem fitosanitarnym, również w przypadku dostaw tych towarów bezpośrednio do użytkowników końcowych. Obowiązki te oparte są na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i wchodzą w życie 14.12.2019.

Pełny tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 znajduje się: tutaj

Wykaz roślin umieszczony jest w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 i znajduje się: tutaj