Wpisz numer artykułu i ilość.

+

Procedura reklamacji

1. Wszystkie produkty posiadają 6-miesięczną gwarancję na przyjęcie/ukorzenienie się roślin.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wpłynięcia reklamacji.

3. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy na jego adres.

4. Wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

6. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia usterki nie zawiadomi sklepu o tym fakcie oraz nie poinformuje o niezgodności towaru z umową w ciągu dwóch lat od zakupu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.